You are currently viewing Info om klubbmesterskap og årsmøte

Info om klubbmesterskap og årsmøte

Vi tar sikte på å få til en form for klubbmesterskap i år, men det blir ikke det tradisjonelle på Buen. Styret ønsker fortsatt å arrangere klubbmesterskap, men nå i Funkelia.
Dato: 11. mars kl. 18:00. Påmeldingsavgift 100 kr.
Trase bestemmes etter vurdering av forholdene.

Samling til pizza på Gundersen etterpå kl. 20:00. BK Ski betaler for pizza, drikke betales av hver enkelt.

Idrettsforbundet har forlenget fristen for avholdelse av årsmøte til 15. juni. De anbefaler å avholde fysisk årsmøte. Vår aktivitetsplan sier årsmøte 24. mars men da det for tiden ikke er mulig å avholde fysisk årmøte har styret bestemt å utsette årsmøte. Vi satser på at det blir mulig å avholde fysisk årsmøte før 15. juni.