Innkalling til årsmøte

Styret i BK Ski innkaller til årsmøte onsdag 9. april kl. 19.00 i Idrettshallens møterom.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Behandling av årsmeldingen.
4. Behandling av regnskapet for 2013.
5. Behandling av saker og innkomne forslag.
6. Fastsetting av kontingent for 2014.
7. Vedtak av budsjett for 2014.

Saksdokumentene blir lagt ut på hjemmesiden.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest onsdag 26. mars.

I tillegg til det formelle programmet blir det delt ut premier for klubbmesterskapet.
Alle medlemmer er velkomne. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Styret i BK Ski innkaller til årsmøte onsdag 9. april kl. 19.00 i Idrettshallens møterom.

 

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Behandling av årsmeldingen.
4. Behandling av regnskapet for 2013.
5. Behandling av saker og innkomne forslag.
6. Fastsetting av kontingent for 2014.
7. Vedtak av budsjett for 2014.

 

Saksdokumentene blir lagt ut på hjemmesiden.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest onsdag 26. mars.

 

I tillegg til det formelle programmet blir det delt ut premier for klubbmesterskapet.
Alle medlemmer er velkomne. Det blir servert kaffe og noe å bite i.