Innkalling til årsmøte 2016

Sted: Idrettshallens møtelokale
Tid: Torsdag 31. mars kl 19:00

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 17. mars 2016

Sak fra styret: Iht. vedtak fra Norges idrettsforbund må vi vedta nye lover, forslag til nye lover vedlagt her.

Årsrapporten ligger her.

Klikk her for Regnskap 2015.

Til diskusjon på årsmøte: Initiativ for å få Kommunen til å overta lysløypa i Funkelia, event leie eller drifts/vedlikeholdsavtale.

Styret