Innkalling til BK ski årsmøte 2015

Sted: Idrettshallens møtelokale
Tid: Onsdag 15. april kl 19.30
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 2. april 2015

Innkalling til BK ski årsmøte 2015

 

Sted: Idrettshallens møtelokale

Tid: Onsdag 15. april kl 19.30

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 2. april 2015