Innkalling til BK Ski Årsmøte 2018

Sted: Kantina på Glitre Energi (Møllebakken 4, Kongsberg)
Tid: Onsdag 21. mars kl 19:00

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 3. Valg av ordstyrer.
 4. Valg av referent.
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen.
 6. Behandling av årsrapport.
 7. Behandling av regnskap.
 8. Innkomne forslag.
  • Styret foreslår at lysløypa i Funkelia overtas av Kongsberg Kommune.
 9. Bestemme kontingent for 2019.
 10. Budsjett for 2018.
 11. Behandling av organisasjonsplan.
 12. Valg.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 12. mars 2018.

Forslag sendes BK Ski på mail: ole.jens.brekke@ebnett.no

Styret