Saksliste for årsmøtet 2012

Her finner dere saksliste for årsmøtet i BK-Ski 2012, med vedlegg. Møtet skal avholdes på Skrim ungdomsskole onsdag 11. april kl 1830.

Vi har ikke informert om fristen for å melde inn saker til årsmøtet (egentlig innen to uker før). Derfor har vi besluttet å sette denne fristen til onsdag 4. april, altså en uke før årsmøtet. Saker som skal meldes inn, sendes på mail til erlendgjestrud@hotmail.com. Vi kommer til å oppdatere sakslista på hjemmesiden onsdag 4. april, slik at den korrekte versjonen legges ut en uke før årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet 2012

1. Åpning v/ leder.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive referatet.
4. Årsmelding.
5. Regnskap.
6. Behandling av innkomne forslag
3) …
7. Fastsette kontingent.
8. Budsjett.
9. Organisasjonsplan.
10. Valg