Skiforsikring (lisens)

Engangslisensen ble økt til kr 120,- (fra kr. 40,-) mens NSF skiforsikring holdes uforandret (kr. 240,- for grunnlisens, kr 640,- for utvidet lisens) som også dekker trening. Nytt i år er at man kan bestille engangslisens på www.idrettsbutikken.no.

De som nå har meldt fra om at de vil ha skiforsikring er lagt inn og skal ha mottatt innbetalingsinformasjon. Dersom det er noen som mangler denne informasjonen, ta kontakt.

Dersom det er noen flere som ønsker NSF skiforsikring, send en epost til oppmann.