Treningsplan for onsdagstreningene i vinter

 • Post category:Trening

Vi har satt opp en plan for treningene i vinter.

Teknikk og intervall treningene kan bli justert etter forholdene.

Treningsplan vinteren 2011

Alle treninger starter fra BK-bua ferdig oppvarmet kl. 19:00.

Uke

Dato

Trening

3

19.01

Teknikk

 • Diagonal uten staver
 • Dobbelttak med fraspark

Intervall

 • 2 x ”Myra” – Linnerten
 • 2 x Fulsebakkekrysset – Linnerten

4

26.01

Teknikk

 • Diagonal uten staver
 • Diagonal med staver i svak motbakke

Intervall

 • 4 x ”Lillerunden” (Kampenhaugvn fra BK-bua inn i runden og tilbake til BK-bua)

5

02.02

Teknikk

 • Diagonal i motbakke

Intervall

 • 2 x Kampenhaug – Linnertenkrysset
 • 2 x Kampenhaug – Fulsebakkekrysset

6

09.02

Teknikk (FRITEKNIKK)

 • Padling
 • Dobbeldans/enkeldans

Intervall

 • 3 x Runden (deler av den!)

7

16.02

Trengingsrenn Friteknikk

8

23.02

Teknikk

 • Diagonal uten staver
 • Dobbelttak med fraspark og diagonal med staver i svak mot-bakke

Intervall

 • 2 x Kampenhaug – Linnerten
 • 3 x Dobbelttak på Kampenhaugveien

9

02.03

Teknikk

 • Dobbelttak

Intervall

 • 2 x ”Myra” – Linnerten
 • 3 x Linnertkrysset – Linnerten

10

09.03

Klubbmesterskap

11

16.03

Teknikk

 • Pep-talk til Birken

Intervall (kortintervall….toppe formen)

 • 4 x Linnertkrysset – Linnerten
 • 3 x korte dobbelttak drag